SkjernådalenIntro

Lundenæs voldsted, Kongevejen med vejdæmning, Lønborggård, række-bebyggelserne i Bøel og Ånum afvandingslandskabet med pumpestationer, naturgenopretningsprojektet. Områdets største kulturmiljø.