Skipper Clement


Statue af Skipper Clement, udført af Johannes Bjerg - opstillet Hobrovej/Ny Kærvej i 1931


Statue af Skipper Clement - udsigt til Bejsebakken. Billedhugger Johannes Bjergs statue rejst 1931.

Intro

Historisk interesserede nordjyder besluttede i tyverne, at der skulle skabes et minde for Skipper Clement, der i 1534 under Grevens Fejde rejste sin hjemstavns bønder til kamp mod adelen og sejrede i slaget ved Svenstrup. Skulpturen er lavet af billedhugger Johannes Bjerg

''Hobrovejens færdselsbetjent''I en kronik fra Aalborg Stiftstidende den 15. maj 1932 side 3, beskrives Skipper Clement statuen lidt som en folkevittighed: '''"Nøjsome og beskedne Mennesker finder Glæde i at kalde ham en Færdselsbetjent, der med venstre Haand dirigerer Trafiken mod Aalborg. En særlig form for Vid ligner ham ved en Skorstensfejer, der staaende ovenpaa Skorstenen er i Færd med at rense den med en Stang, som han støder op og ned i den." ''' Senere i kronikken beskrives Skipper Clement statuen dog en anelse mere positivt.