Skinkelborg


Voldstedet set fra nord


Forbanken set fra nord


hovedbanken set fra syd

Intro

Et voldsted fra middelalderen

Skinkelsborg er et voldsted fra middelalderen, som ligger i engene ved Solkær Engsø. I middelalderen har stedet været ret ufremkommeligt. Voldstedet er ca 150 meter lang og består af to banker som mod nord er afgrænset af en voldgrav og en ydre vold. Hovedbanken mod syd består af ca. 50 x 50 m stor firesidet banke med jævnt skrånende sider. Mod nord ligger endnu en banke, som har udgjort voldstedets forborg. Den er ca. 40 x 30 meter stor og er ca. 1 meter lavere end hovedbanken. Forborgen har været adskilt fra hovedbanken med en ca. 15 meter smal voldgrav. De to banker afgrænses i dag mod vest, syd og øst af den sumpede enge. Men tidligere kunne man stadig mod øst og syd se 5 - 10 m brede kunstigt anlagte voldgrave, samt en lav vold, 8-12 m bred. I 1938 blev der foretaget mindre udgravninger på borgen, hvor der blev fundet rester af bindingsværksbygninger og rester efter en pælebro mellem de to banker. Der er også fundet flere genstande fra 1300-tallet samt en mønt som dateres til 1285-1314. Gården er opkaldt efter den holstenske herremand Henneke Schinkel, som ejede stedet i 1300-tallet. Henneke Limbæk på Tørning overtog Skinkelborg kort før 1404 og hans søn solgte gården til Dronning Margrete, hvorefter voldstedet formentlig er nedlagt.