Skinders Bro


Brakbjerg set fra Skinders Bro


Skinders Bro i dag. Der har været bro på stedet i mere end 1000 år.


Tinghøjen, hvor Rinds Herreds Ting blev holdt - og hvor den tyske soldat trak bukserne ned.


Skelettet af en cirka 20-årig mand af slavisk oprindelse - med en blykugle i bækkenpartiet.

Intro

I følge Rind Herreds Krønike kom det i 1627 til kamp mellem tyske soldater og en gruppe danske landsknægte ved Skindersbro. En soldat stillede sig op på en høj og hånede danskerne ved at trække bukserne ned og vise dem sin bare rumpe. Blandt danskerne var Bertel Skytte fra Lynderup-gaard. Han si

Hulveje trækker dybe furer i skråningen ned mod Skinders Bro. Lokaliteten har været overgangssted siden oldtiden. Det ses tydeligt på de markante hulvejsstrøg, der løber ned over skrænterne på begge sider af åen samt på de to bronzealderhøje, Tinghøj og Galgehøj, der ligger tæt ved vejen.