Skinderborghavegård/Skinderborg Huse


A. D. Burcharts Vej 1-3 .Det første stykke af A. D. Burcharts Vej. Tidligere var dette gårdspladsen på Skinderborghavegaard. På tværs går Ejlersvej.


Fredericiagade 13, Kolding. Tidligere Skinderborghavegaards stuehus. Huset blev nedrevet i 2008. Kastanjetræet til højre i billedet står der dog endnu (2016).

Intro

A. D. Burchardts Vej 1 er i dag eneste tilbageværende bygning af Skinderborghavegård fra 1760'erne. Bygningen var oprindeligt staldbygning, men er siden blevet lavet om til beboelse.

Tre bygninger udgjorde siden 1760'erne Skinderborghavegaard. Staldbygningen ligger i dag på A. D. Burchardts Vej 1, mens stuehuset lå på nuværende Fredericiagade 13. Dette blev revet ned i 2008, og erstattet af den nuværende bygning. Imellem disse på nuværende A. D. Burchardts Vej lå en mindre bygning, og hvor vejen i dag starter ved Ejlersvej lå gårdspladsen. Gårdens gamle kastanjetræ står endnu bag bygningen på Fredericiagade 13 (2016).

Svend Aagaard havde i 1761 fået bevilling til at etablere et frugt- og urteanlæg på et stykke at Skinderborg Lykkes marker, i dag området ved Ejlersvej, Fredericiagade og A. D. Burchardts Vej. Allerede i 1768 var der både opført huse og anlæg, og i folketællingen fra 1787 kaldes stedet for Skinderborg Huse. På stedet bor der tre familier: Svend Aagaard, hans storebror Lars Aagaard og den pensionerede kapelmester Gottlieb Wernicke. Samlet boede der 15 personer på stedet i 1787.

Svends søn, Jacob Aagaard, overtog i 1790 ejerskab af gården, og var oprindeligt gartner, men skiftede erhverv og blev en succesfuld købmand i Kolding. Han fraflyttede ejendommen i 1795.

Gottlieb Wernicke var en dygtig klaverspiller og i en periode ansat som kapelmester ved Det Kongelige Teater. Han uddannede flere elever og havde stor betydning for Koldings musikliv.


Fra Knud Aagaard fraflyttede Skinderborghavegård i 1795 havde ejendommen skiftende ejere. I 1845 overtog Louise Grandjean ejerskabet af ejendommen. Hun var tante til Hans Eilers mor, og havde taget søsterens børn til sig efter hendes død. Hans Eiler var folkeskolelærer i Kolding fra 1865 - 1904, og havde en stor interesse for forstvæsen. Han fik et stykke af Skinderborghavegaards store have til beplantning og efter tantens død i 1877, overtog han hele Skinderborghavegård.

Haven udviklede sig til en planteskole i det område, som A. D. Burchardts Vej nu gennemskærer. I 1886 bortforpagtede han området til Thomas Olsen, der oprettede Kolding Planteskole, som var kendt for sine flotte og sjældne nåletræer. Thomas Olsen indrettede derfor bygningen på nuværende A. D. Burchardts Vej 1-3 til sit hjem, og stedet var et velbesøgt lærested. I stuehuset overfor boede Hans Ejler fortsat frem til sin død i 1907. Herefter har stedet haft skiftende ejere, og har ændret sig meget på 150 år. Men den gamle staldbygning og kastanjetræet vidner stadig om den gamle Skinderborghavegaard.