Skimminge Kirke, Vestergade 4 i Maribo


Olsens Hotel på postkort. B715


Olsens Hotel - opført 1854 - nedbrændt 1959. B547


Opførelsen af det nye butikscenter med bl.a. Irma skrider planmæssigt frem. B9528


Butikscentrets facade mod Vestergade. B4776


Irma lukkede sin forretningen i januar 1993. B4781


Minde - på Maribo kirkegård - over slægter på Skimminge gl. kirkegård fra år 1000 til 1596.

Intro

Før klosteret kom til landsbyen Skimminge (det senere Maribo) lå landsbyens eneste kirke i dette område. Byen og kirken brændte i 1596.

Skimminge Kirke Før klosteret kom til landsbyen Skimminge (det senere Maribo) lå landsbyens eneste kirke i dette område. Klosterkirken var forbeholdt klosterets beboere og derfor kom landsbyens og senere købstadens beboer der sjældent. I stedet brugte de den lille landsbykirke. Byen og kirken brænder i 1596, hvorefter byens beboere henvises til den store klosterkirke, der på dette tidspunkt ikke længere fungerede som klosterkirke.
Ruinen af landsbykirken stod endnu ind i 1600 årene. Hvor meget af kirken, som faktisk overlevede branden er uvis. I 1633 beskrives ruinen som følgende: ”det stykke mur som står ved Hans Drukkens gård i Maribo, som har været en kirke eller kapel i gamle dage.” Efter denne beskrivelser at dømme er det kun murrester, der står tilbage af landsbykirken.
På Resens kort fra omk. 1677 ses en lille kirkeligende bygning med kor og skib. Dog skal der formentligt ikke lægges meget i denne tegning eftersom tegningen af kirken har et lidt ikon lignende karakter. I teksten til kirken skriver Resen, at bygningen er gjort om til en lade, hvilket kunne forklare, at den ser ud til at være med tag.