Skimminge - et arbejderkvarter i Maribo


Arbejderne på Vulcan

Intro

Gaden har taget navn efter Maribos forgænger – landsbyen Skimminge – der lå omkring Lilletorv. I 1897 blev de første huse i gaden rejst. Det drejede sig om rækken af arbejderhuse opført af lokomotivfabrikken Vulcans direktør C.F. Kiehn.

Omkring år 1900 oplevede Vulcan en eksplosiv vækst. Fra 16 ansatte i 1894 til henved 350 ti år senere. Fremstilling af jernbanemateriel krævede faglært personale, som der var mangel på i tiden. For at holde på de faglærte opførtes husene i Skimminge, der samtidig kunne bruges som lokkemiddel til at trække nye faglærte til. Allerede i 1906 lukkede Vulcan i Maribo, efter fusion med konkurrenten Scandia. Selvom fabrikken er væk, vidner husene i Skimminge endnu om fabrikkens store betydning for Maribo omkring år 1900.