Skikballevej 20, Højvang


Højvang i 1950erne

Intro

Højvang er i Gauerslund ejerlav gård nr. 13, og hører sammen med Fælleshåb og Fuglsang

HØJVANG
Som nævnt beholdt Theodor Ladegård et stykke jord, da han solgte Fælleshåb i 1914. Her byggedes
gården HØJVANG (Skikballevej 20). Det skete i 1914-15. Der blev tillagt ca. lige så
meget jord fra Gammelgård, så der blev ca. 45 td. land, men også her blev der solgt noget fra til Gauerslundgård i 1930-31, så der var ca. 35 td. land tilbage. I 1950 overtog sønnen
Ejner Ladegård (født 9.9.1915) gården. Theodor Ladegård havde i slutningen af krigen
bygget et hus (Hørgyden 30), som senere blev overtaget af datteren Magda Ladegård
(født 25.12.1908), der var musiklærerinde. Efter hendes død i 1982 overtog broderen
Ejner Ladegård huset.

I juli 1983 handlede Niels Nielsen på Anesminde med sin søn
Hans Ole Nielsen. Niels Nielsen købte så Højvang, hvis jord blev frastykket og lagt til
Anesmindes. Tilbage til Højvang er der nu kun ca. 1 td. land, hvor Martha og Niels Nielsen
havde lidt får m.v., men gården er nu et nedlagt landbrug.

Fra Preben Mikkelsen: Gauerslund I, 2005