Skikballevej 10, Højsletten


Højsletten omkr. 1900. Ellen og Thomas Hviid med datteren Kirstine

Intro

Højsletten er i Gauerslund ejerlav gård nr. 14, matr. 15a. Skikballevej 10. Den er en del af en halvgård, hvoraf den anden er Vibegård, matr. 15b

Mon ikke gården oprindelig har heddet Kjelbæk? I 1601 får Hans Kjeldbæk eftergivet et
års landgilde, fordi gården er brændt, og han har lidt stor skade på kvæg og bohave. Han
efterfølges af Jørgen Lauritzen Kielbech, der anføres som fæster både 1634, 1651 og 1664. I 1666 er Simon Madsen fæster på stedet, og da han døde 1685, giftede enken (vi kender ikke navnet) sig med Peder Hansen. I 1688 er gården fæstegård under Jens Lassen på Nebbegård. Den er ret stor med et hartkorn på 5 3/4 td.

Peder Hansens søn, Mads Pedersen, født 1695, giftede sig med Karen Poulsdatter, født
1703, og de overtog fæstet omkr. 1720 og havde det indtil hans død i 1757. Så giftede
Karen sig (9.6.1758) med Terkel Nielsen, født 1702. Hvornår de (han?) har overtaget gården, ved vi ikke, sandsynligvis ved brylluppet. Men han må have købt gården til selveje, for da deres datter Anne Margrethe Madsdatter, født 1742, den 16.6.1764 giftede sig med Mads Nielsen i Brøndsted, født 1741, købte hans onkel gården af Terkel Nielsen for 364 rdl. Onkelen er Jørgen Madsen Brøndsted (gård nr. 5 i Brøndsted, Hørregård). Han købte gården den 12. maj 1764, men Mads Nielsen fik først skødet i 1782. Gården var i 1787 trelænget (nord, øst og syd) med i alt 45 fag huse og blev vurderet til
brandforsikring for 470 rdl. I 1802 sættes den til 900 rdl, og i 1813, da svigersønnen Anders Pedersen havde overtaget, blev den takseret til 1050 rbd, men kun forsikret for 450 rbd. Anne Margrethe og Mads havde en datter, Else Cathrine Madsdatter, døbt 9.4.1780. Hun giftede sig 4.10.1803 med Anders Pedersen, født i marts 1776, men allerede 2.7.1803 havde Mads Nielsen solgt til svigersønnen for 1800 rdl + aftægt.
Omkring 1813 må der være sket en del handler og flytninger i Gauerslund, som også
nævnt under gård nr. 1 og 6. Anders Pedersen flyttede ind på gård nr. 1, og Peder Olesen fra gård nr. 6 har købt nr. 14, muligvis efter en kortere tid at have haft en mindre ejendom i
Gauerslund. I hvert fald nævnes i brandtaksationen, at Peder Olesen i 1813 havde 31 fag
huse, vurderet til 250 rdl.-

Det var en helt ny familie, der nu kom til. Peder Olesen, født 1764, var 29.1.1790 blevet
gift med Anne Nielsen, født 1767. De overtog gård nr. 14, hvor de blev boende til hans død 10. april 1835.- 26.7.1822 giftede sønnen Jens Pedersen (født 2.10.1795) sig med Johanne Jørgensdatter, født 1800 i Gårslev, og de overtog gården. Johanne døde 21. april 1836, kun 34 år gammel, og Jens stod tilbage med 3 børn, hvoraf det ældste, datteren Kirsten Jensdatter, var født 26. Oktober 1823. Jens Pedersen døde 17. januar 1844, og 19. april 1845 giftede Kirsten sig med Søren Koed Iversen, født 1814 i Håstrup, og de overtog gården, som ved matrikuleringen havde fået matr. nr. 15.

De fik to døtre; Johanne, født 13. juni 1846, og Ellen Marie, født 20. maj 1849. Det var
derfor naturligt for Søren Koed at dele gården/jorden mellem de to piger, da de blev voksne. Johanne giftede sig 5. oktober 1876 med Jes Sørensen Qvist, født 22. februar 1845 i Gauerslund. De byggede VIBEGÅRD et stykke øst for byen, og den fik matr. 15b.

Fra Preben Mikkelsen: Gauerslund I, 2005