Skibssætninger på Hjarnø


De skibsformede grave stammer formentlig fra perioden år 850-950 og kan opfattes som en hedensk manifestation i en brydningstid, hvor den kristne religion var ved at vinde frem i Danmark. ©Horsens Museum


I 2010 undersøgte Horsens Museum en større skibssætning på øen Endelave udfor Horsens Fjord. Inde i skibssætningen fandt arkæologerne rester af et skålformet spænde, som tyder på, at graven tilhører en kvinde. ©Horsens Museum

Intro

De skibsformede grave stammer formentlig fra perioden år 850-950 og kan opfattes som en hedensk manifestation i en brydningstid, hvor den kristne religion var ved at vinde frem i Danmark. Flere af skibssætningerne på Hjarnø havde spor efter brandgrave.

Kong Hjarnes grav
Det siges, at en tyr engang rodede et gammelt sværd frem af en af skibssætningerne. En lokal bonde tog sværdet med hjem men begyndte så at blive hjemsøgt i drømme af en stemme, som sagde, at han skulle lægge sværdet tilbage, hvor det kom fra. Af frygt for alverdens ulykker returnerede bonden sværdet igen! Ifølge overleveringen skulle den største af skibssætningerne være en vis Kong Hjarnes grav. Kong Hjarne nævnes i Saxos Danmarkskrønike. Selve øen skulle desuden være opkaldt efter Kong Hjarne, men navnet Hjarnø stammer i virkeligheden fra det olddanske ord hiarni, som betyder terrænforhøjning.

Skibssætningerne på Hjarnø
Oldtidsforskeren Ole Worm afbildede stensætningerne allerede i midten af 1600-tallet. På Hjarnø findes idag mindst 10 skibssætninger, men oprindeligt har der formentlig været flere end 20. Gennem tiden er der fjernet sten fra stedet, for man har ikke altid anset skibssætningerne for bevaringsværdige. Efter Nationalmuseets undersøgelse i 1930'erne blev skibssætningerne delvist restaureret. Enkelte af skibssætningerne er udgravet, og i disse skibssætninger fandtes spor efter brandgrave.

Træd sagte du vandrer — og ej på min grav det er henfarne slægters minde. Den stolte slægt, som for over hav, det er minder om dem, du vil finde. Ja, her kan du finde af slægterne spor ved stranden i stene og sand. Og her kan du finde den skønneste fjord, som findes i danernes land.
Sådan lyder et par af versene i Anders Rasmussens digt, som kunne læses i Horsens Folkeblad nogle dage efter, at man havde afsluttet de arkæologiske undersøgelser af et par af skibssætningerne.

Udgravning af en skibssætning på Endelave
I 2010 undersøgte Horsens Museum en større skibssætning på øen Endelave udfor Horsens Fjord. Inde i skibssætningen fandt arkæologerne rester af et skålformet spænde, som tyder på, at graven tilhører en kvinde.

Andre skibssætninger i Danmark
Hvis man vil se flere flotte skibssætninger, kan man besøge f.eks. Lindholm Høje nær Aalborg, Bække på Ribe-egnen, Glavendrup på Fyn eller Lejre nær Roskilde.