Skibsrederbygningen


Tegning af Foreningens diplom.


Skibsrederforeningens bygning.


Logo


Skibsrederbygningen set fra øst


Navn over døren.

Intro

Fanø Skibsrederforenings bygning blev opført i 1891. Foreningen havde da 178 medlemmer og repræsenterede en tonnage på ca. 23.000 reg. tons plus stålskibe på ca. 5.500 reg. tons. Fanø var nr.1 i provinsen efter København, med hensyn til til antal tonnage.

Fanø Skibsrederforening har – ikke mindst gennem sit eget hus – i tidens løb markeret sig i øens liv. Huset besøges nu dagligt af adskillige medlemmer, der læser aviser og maritime tidsskrifter.

Fanø Skibsfart-og Dragtsamling har i dag flere udstillinger i det meste af huset.

I Bygningen var der i en lang årrække Kommunekontor og en overgang under krigen også folkebibliotek.

Kilde:www.Mitfanoe.dk