Skibet Kirke


Skibet Kirke med den omliggende kirkegård o. 1950.


Skibet Kirke - interiør, o. 1950.


Luftfoto af Skibet Kirke og kirkegård o. 1985.


Skibet kirkes kalkmaleri af en rytterfrise på korets østvæg, 1978. Fotograf: K. E. Vejle Amt


Skibet kirkes kalkmaleri af en rytterfrise på korets østvæg, 1978. Fotograf: K. E. Vejle Amt


Skibet kirke set fra syd, 1978 Fotograf: K. E. Vejle Amt


Den romanske døbefont i Skibet kirke, 1978 Fotograf: K. E. Vejle Amt


Alteret med kors foran korets østvæg i Skibet kirke. Fotograf: K. E. Vejle Amt


Alteret i Skibet Kirke, 1970'erne. Korset med lammet er opsat i 1952, skåret af billedhugger Gunnar Hansen. ©Vejle Stadsarkiv

Intro

Skibet Kirke, Skibetvej 166, 7100 Vejle. Kirken er formodentlig opført mellem 1125 og 1150. Frem til midten af 1930’erne tilhørte kirken herregården Haraldskær. Kirkens præst betjener et sogn, der pr. 1. januar 2008 har 2.998 folkekirkemedlemmer.

Den ældste del af kirkebygningen, kor og skib i romansk byggestil, stammer fra første halvdel af 1100-tallet. Det senere tilføjede våbenhus mod syd og sakristi mod nord er sengotisk. Kirken har intet tårn, men en klokkestabel placeret nordøst for kirken. Den nuværende fra 1952 er tegnet af arkitekt V. Hardie-Fischer. Den tilhørende klokke er fra 1967

Kirken er bygget af frådsten, mens taget er af bly og vingetegl. Kirkerummet er forsynet med et bjælkeloft. I vestgavlen er der indmuret en tympanon, næsten i jordhøjde, med afbildning af et løvelignende dyr, som fortærer en hare.

Også den romanske granitdøbefont har et lignende motiv, løvekroppe med menneskehoveder. Fonten hviler på et kvadratisk fodstykke. Prædikestolen er fra o. 1600. Alterbordet blev i 1952 forsynet med et kors med lammet udført af billedhugger Gunnar Hansen. Orglet er bygget i 1973-74 af Frobenius, Kgs. Lyngby. Det erstattede et orgel fra slutningen af 1800-tallet.

Under en restaurering i 1951-53 blev der afdækket adskillige kalkmalerier fra 1200-tallet, deriblandt en rytterfrise tværs over korets østvæg. Ivåbenhuset hænger en mindetavle for fire soldater fra Nr. Vilstrup, som faldt i krigene 1848-50 og 1864.


Henvisning:

Læs mere om Skibet Kirke på VejleWiki Skibet Kirke