Skibet


Hus i Skibet landsby, o. 1960-65.


Husmandssted mellem Skibet og Jennum, o. 1890.


Mineejer Jensen og frue med hund i haven på Østengård, Skibet sogn, 1910. Fotograf: H.P. Jensen


Skibet ca. 1910-20. Længst til venstre: Grisehus, deref- ter stationen, hvor der holder et tog.


Skibet ca. 1910-20. Længst til venstre: Grisehus, derefter stationen, hvor der holder et tog.


Skibet ca. 1910-20. Længst til venstre: Grisehus, derefter stationen, hvor der holder et tog.


Rejsende ved Skibet Station, 1949.

Intro

I 1325 omtales Skibet første gang i formen: ”Skipwith”. Dette navn betyder ”Skoven, hvortil man kan sejle i skib”. Det var via Vejle Å, at man kunne sejle til Skibet. Ifølge en optegnelse fra 1638 blev der ved Skibet udrustet skibe,