Skibby Kirke


Skibby Kirke. Kirken set fra P-pladsen

Intro

Skibby Kirke er en stor romansk kirke fra 1100-tallet. Kirken er bygget af kalksten. Den består af skib, kor og apsis. I løbet af middelalderen fik kirken hvælv. På grund af skibets store bredde fik hvælvene fem støttepiller. 1855 blev romanske kalkmalerier afdækket i apsis...

Skibby Kirke er en stor romansk kirke fra 1100-tallet. Kirken er bygget af kalksten. Den består af skib, kor og apsis. I løbet af middelalderen fik kirken hvælv. På grund af skibets store bredde fik hvælvene fem støttepiller. 1855 blev romanske kalkmalerier afdækket i apsis. De forestillede den tronende Kristus. Maleriet var det første romanske kalkmaleri, som blev restaureret i Danmark. I koret er hvælvet dekoreret med malerier fra omkring 1350. Blandt andet ses tre glade, levende konger, som er på jagt med falke og jagthunde og møder tre døde konger. En alvorlig påmindelse om livets forgængelighed. ''Den hemmelige danmarkshistorie'' Middelalderklostrene husede mange lærde, hvis engagement rakte ud over klostercellen. En af dem var Poul Helgesen. I 1519 blev Helgesen leder af et nyoprettet karmeliterhus i København. Det var et forsøg på at påvirke det konservative katolske universitet og bane vej for nye reformkatolske strømninger. Den såkaldte Skibbykrønike er Helgesens Danmarkshistorie. Navnet skyldes, at krøniken ifølge en kommentar på selve manuskriptet blev fundet i Skibby Kirke: ”Dette manuskript blev fundet i Sjælland i Skibby kirkemur bag alteret indemuret med adskillige andre breve… da man bankede på muren og mærkede, at der var hult bagved. Anno 1650”. Manuskriptet forholder sig kritisk til både kongen, Luther og den katolske kirke. Måske netop derfor blev manuskriptet gemt. Hvorfor det lige netop blev i Skibby, vides ikke.