Skibbroen m. Kompagniporten


Flensborgs Skibbro med damp- og sejskibe i 1890'erne. Kompagniporten ses som den lyse bygning th. for billedets midte.


Hverdags-situationsbillede fra Skibbroen med Kompagniporten tv. i billedet


Flensborgs hærgede Skibbro med Kompagniporten (tv.) efter den store stormflod i nov. 1872.


1864-krigens sårede efter Slaget ved Dybbøl indlægges på Kaysers Hotel på Skibbroen / Schiffbrücke, som anvendes som lazaret.

Intro

Flensborgs pulserende hjerte I flere århundreder afspillede Flensborgs havneliv sig på fjordens vestlige bred. Skibbroen / Schiffbrücke var havnens omdrejningspunkt.

Indtil middelalderen blev handel og søfart betragtet under ét. Ved udgangen af det 14. århundrede opstod en særskilt erhvervsbetegnelse - kaptajnen. Dette førte til at det formodentlig ældste skipperlaug blev grundlagt i Gdansk omkring 1350.

Først i 1580 grundlagdes ’Flensburger Schiffergelag’, som fik sæde i Kompagnieporten. Bygningen oprettedes fra 1602 til 1604. Indtil 1845, altså i næsten 250 år, var Kompagniporten skippergildets forsamlingshus. De årlige gildefester fandt sted i den store festsal på 1. sal. Derudover var Kompanieporten sæde for søretten i Flensborg og for byens vægt- og bromester.


Et eksternt link:

Flensborgs Søfartsmuseum er en glimrende kilde til Skibbroens og søfartens historie


Skibbroen / Schiffbrücke
I flere århundreder afspillede Flensborgs havneliv sig på fjordens vestlige bred. Skibbroen / Schiffbrücke var havnens omdrejningspunkt.

Allerede i 1500-tallet blevet havnet anlagt med et kajanlæg af tungt bolværk. I løbet af 1800-tallet opstod en blandet bebyggelse med rederkontorer, skibsmæglere, havneknejper og hoteller, som stadig præger billedet.