Skibbroen 11
Intro

Skibbroen 11, Matrikelnr. 455 Foto: Hugo Matthiessen for Nationalmuseet, 1926

Fra "Bevaringsplan Ribe, Udarbejdet af Hans Henrik Engqvist i 1969": To etager, grundmur mod gaden, i øvrigt delvis bindingsværk, teglhængt vinkeltag. Sorttjæret sokkel, murværk af røde klægsten med rester af rødkalkening og hvide fuger, hvidkalket gesims. Vinduer hvide, gadedør grøn med rød, grå og hvid staffering., overvindue med gammel smedejernslygte. Trappesten af Ølandssten og granitkvadre. Gavl mod Skomagerslippe og gårdside. Grundmur ud for stueetage, herover bindingsværk. Murflader gulkalket over tømmer og tavl, sorttjæret forneden., sorttjæret bræddegavl (over hanebåndshøjde) og vindskeder. Sidehus langs Skomagerslippe. To etager, grundmur, teglhængt vinkeltag. Murflade gulkalket, sorttjæret forneden. Vinduer hvide. Bemærkninger: Pænt og interessant hus med en storartet gadedør. Historie: Seksfags bindingsværkshus med to fag port (omtalt 1761) som 1809 blev grundmuret og samtidg forhøjet til to etager. Af forhøjelsen blev kun gadesidne grundmuret, resten var - og er stadigvæk - af egebindingsværk. 1809 blev Smalleslippe 7 (daværende matrikelnr. 339) og Skibbroen 11 (daværende matriklenr. 340) sammenlagt til en ejendom, som ejedes af brændevinsbrænder Søren Wodder. 1811 blev der opført en ottefags grundmuret staldbygning mod Fiskergade, som sidenhen er forsvundet. Sidehuset langs Skomagerslippe opførtes samme år som staldbygningen og blev forhøjet i 1849. 1846 er der værtshus og gæstgiveri i ejendommen (værtshusholder Niels Nielsen). Endnu er værtshusnavnet Sælhunden knyttet til denne ejendom. (I dag er Restaurant Sælhundne at finde i Skibbroen 13)

''Publiceret''