Skibbroen (Tønder)


Skibbroen i Tønder. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Skibbroen var engang Tønders havn. Den blev nedlagt og fyldt op i 1930erne. Nu er her parkeringsplads, men er er planer om en delvis genoprettelse af havnen.

Tønders havn, Skibbroen, blev opført allerede i den sene middelalder. I begyndelsen var her først bådebroer i træ, men senere blev der bygget en rigtig kaj i granitsten.

I 1878 blev der gravet en ny kanal mellem Skibbroen og Vidåen langs Jomfrustien. Tanken var at fremme gennemstrømningen i havnebassinet, fordi der var problemer med tilslamning af havnen.

I 1934 blev kanalen fra Møllekulen til Skibbroen tilkastet og i 1940 blev også selve havnebassinet tilkastet. Dermed var Tønders stolte historie som søfartsby definitivt slut.

Litteratur:
W. Christiansen & I. Haase: Inden for byens pæle, Tønder 1984

Kulturarvsstyrelsen - Kulturarvsatlas - Tønder - den middelalderlige bykerne