Skerrildgård


Den nuværende hovedbygning blev opført i 1766 af den nyadelige Jørgen Hvass de Lindenpalm. Hovedbygningens sidefløj har ældre dele, som går tilbage til 1600-tallet. Dengang var det adelsslægten Bille, der ejede Skerrildgård.

Intro

Skerrildgård kendes fra 1500-tallet, hvor den blot var en fæstegård under Tirsbæk. Fra 1744 var Hans de Hofman ejer, der senere var både præsident i Fredericia og amtmand i Vejle. Fra 1761 blev Jørgen Hvas de Lindenpalm ejer, der begyndte som ridefoged og endte som adelig godsejer.

''Historien om Skerrildgård'' I 1500-tallet var Skerrildgård ejet af herremændene på Tirsbæk, og Skerrildgård var bortfæstet til skiftende fæstebønder indtil 1560’erne, hvor Iver Lunge gjorde den til adelig hovedgård. Lisbet Bryske arvede i 1614 både Skerrildgård og Tirsbæk og bragte disse herregårde til sin mand Henrik Bille. Adelsslægten Bille ejede derefter herregården i det meste af 1600-tallet. Hans de Hofman havde giftet sig til penge og købte derfor Skerrildgård af sin far i 1744. Han var med i planlægningen af opdyrkningen af den jyske hede og blev i 1760 ’præsident’ i Fredericia. Senere blev han amtmand i Vejle amt, hvor han arbejdede for at fremme landboreformerne. I 1761 blev Skerrildgård og Tirsbæk igen forenet, da Jørgen Hvass, der i forvejen ejede Tirsbæk købte Skerrildgård. Han havde været forvalter, men steg i graderne, da han giftede sig med enken på Tirsbæk, Maren Loss. Hun havde selv været husholderske på Tirsbæk, indtil hun havde giftet sig med den tidligere ejer. Få år efter ægteskabet blev Jørgen Hvas adlet og tog navnet de Lindenpalm. i 1800-tallet skiftede Skerrildgård ofte ejer. I 1912 købte Hans Søren Tingleff herregården, og endnu i dag er den i familiens eje. ''Markante ejere'' 1614-1616: Lisbet Bryske 1744-1761: Hans de Hofman 1761-1768: Jørgen Hvass de Lindenpalm 1912-1953: Hans Søren Tingleff Læs mere om Skerrildgård på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/skerrildgaard danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Den nuværende hovedbygning er opført i 1766 af Jørgen Hvass de Lindenpalm, hvilket står på en skrifttavle med de Lindenpalms våbenskjold over indgangsdøren. Den vinkelformede bygning består af to grundmurede fløje. Hovedfløjen er i ét stokværk over høj kælder. Mod gårdspladsen er der en lille trekantsfronton over hovedindgangen. Dele af murværket fra den lavere sidefløj går sandsynligvis tilbage til 1600-tallet og stammer fra den tidligere hovedbygning, der angiveligt var et trefløjet anlæg med en hovedfløj på 24 fag og med en stor kvist og fire små. ''Omgivelser'' De tidligere avlsbygninger blev opført i 1746, mens de nuværende blev opført efter en brand i 1879. Sammen med hovedbygningen danner de en større gårdsplads. I herregårdens have er et voldsted, der består af voldgrave omkring en lav, rektangulær banke. ''Bygninger og gods'' 1766: Nuværende hovedbygning opført 1879: Nuværende avlsbygninger opført

''Fakta'' Adresse: Lhombrevej 4, 8783 Hornsyld Kommune: Hedensted Kommune Tidligere: Vejle amt, Bjerre herred, Nebsager sogn Ejer: Claus Tingleff Funktion: Landbrug (2017) Størrelse: Ager 192ha, skov 11ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Hovedbygning er fredet (2017)

''English'' Skerrildgård dates back to the 15th century and were then a peasant farm owned by the noblemen of manor Tirsbæk. In 1744 Skerrildgård was bought by Hans De Hofman who later became president in the town of Fredericia and sheriff of Vejle County. In 1761 it was bought by Jørgen Hvass, the former manager who had become the owner of Tirsbæk by marrying the widow. She had herself worked at the manor as a housekeeper before marrying the former owner, who died suddenly. The main building was erected in 1766 but parts of the side wing dates back to the 17th century.

''Publiceret''