Skellerup


Skellerup Brugsforening. Uddeler Ras. Rasmussen med hustru og en del af familiens børn. Billedet tilhører Ullerslev Lokalarkiv.


Landsbyen Skellerup på Fyn. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Odense Luftfoto.


Landsbyen Skellerup på Fyn. Skellerup Skole. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Skellerup er nævnt første gang 1414 i formen Skeldorp. Forleddet er navneordet skæl, skial, som betyder skel eller grænse. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.