Skeletterne fortæller historie - kirkegården på Øm Kloster


Grav udgravet på Øm Kloster.

Intro

Øm Kloster Museum har en enestående samling af menneskeskeletter fra mange af middelalderens befolk-ningsgrupper. Udover gravene fra munkene, er der også begravet personer fra den lokale og regionale overklasse samt den almindelige bondebefolkning.

Fra Øm Kloster findes en stor og enestående samling af middelalderlige menneskeskeletter. Enestående fordi gravene fra Øm Kloster rummer skeletter fra mange af middelalderens forskellige befolkningsgrupper. Udover gravene fra cisterciensermunkeklostret fra 1172-1536, er der også begravet personer fra den lokale og regionale overklasse samt den almindelige bondebefolkning, der igennem næsten 400 år (1172-1560) fandt deres sidste hvilested ved Øm Kloster.
Klostrets kirkegårde var opdelte, således at munkene havde deres egen kirkegård, mens andre grave var dyre købegravsteder for regionale og lokale stormænd og deres familier.
Nord for klosterkirken lå en fælles kirkegård, hvor klostrets bønder, men også arbejdere, gæster og håndværkere blev begravet.

Fra Øm Klosters Krønike kendes navnene på nogle af de ellers anonyme middelalderdanskere, der blev begravet ved Øm Kloster. I 1246 begraver munkene biskop Peder Elafsen af Århus.
I krøniken står: ”Så døde den nævnte bisp Peder Elafsen, god ihukommelse og han blev med tilbørligt hæder jordet hos os, hvor han havde valgt sit gravsted i den nye kirke, foran den hellige ubesmittede jomfru Marias alter”. Biskopperne fra Århus, blev normalt begravet i Århus Domkirke, men det, at Peder selv valgte sit gravsted hos cistercienserne i Øm, antyder hans særlige kærlighed for de fromme og strenge munke.

Det arkæologisk udgravede skeletmateriale giver forskerne en enestående mulighed for at studere den middelalderlige befolkning. Det er sjældent, at almindelige mennesker i middelalderen bliver nævnt i de skriftlige kilder, og selv overklassen har vi kun sparsomme oplysninger om. Gennem undersøgelser af menneskeskeletter er forskerne i stand til at få viden om livet i middelalderen, så på den måde er skeletterne med til at skrive historie.

Flere historier fra Øm Kloster læs om Klosterhaven, Munkekanalen, Øm kloster