Skelby Kirke


Skelby Kirke


Skelby Kirke


Skelby Kirke, døbefonten er tegnet af Jette Jørgensen


Skelby Kirke, prædikestolen tegnet af Jette Jørgensen


Skelby Kirke, alteret, korsfæstelsesscene


Skelby Kirke

Intro

Den imponerende landsbykirke ligger tæt ved Susåen og kun nogle få hundrede meter fra nabokirken Gunderslev.

Kirken er opført i 1200-tallet med metertykke mure af frådsten, kampesten og limsten. Det brede kirkeskib er delt i to af en imponerende søjlerække. Udefra bemærkes kirkens gavle – fire kamtakker på tårnet mod vest, tre mod øst, syv på gavlen mellem kor og skib, tre på våbenhuset – og slet ingen på korets østgavl. Tårn og våbenhus er opført i 1500-tallet.


Krucifiksgruppen ved alteret er udført af ”Store Fuglede Mesteren” omkring 1510. Døbefonten er romansk og udført i form som et firkløver. Prædikestolen fra ca. 1580 har tidligere været anbragt på midtersøjlen foran korbuen, men står nu i kirkens sydside. En Aron-figur fra omkring 1650 bærer prædikestolen. Bemærk puden på mellem Arons hoved og prædikestolen.


I 1730 blev Hans Hansen kaldet til sognepræst for Skelby og Gunderslev Menigheder. Han blev i 1758 afløst af sin søn Henning Hansen, som frasagde sig embedet i 1798 på grund af alder. Begge var meget velanskrevne præster, der var bibelfaste i troen. Hans Hansens yngste søn Christian Hansen var først ansat i krigskancelliet, men blev senere fæstebonde i Skelby. Christian Hansen var far til portrætmaleren Hans Hansen og farfar til den store guldaldermaler Constantin Hansen (1804-1880).