Skejten


Skejten 1904. Kort over Fulgsang gods og Skejten i 1904


Olaf Rude: Dansk Landskab, venstre del. Olaf Rude: Dansk landskab, venstre del (1949-54), 300 x 235 cm, Folketinget


Olaf Rude: Dansk landskab, højre del. Olaf Rude: Dansk landskab, højre del (1949-54), 300 x 325 cm, Folketinget

Intro

Skejten er et naturreservat på Lollands østkyst ved Guldborgsund. Det fredede engområde har overdrev og rørsumpe. Det ligger ved Fuglsang Herregård og Fuglsang Kunstmuseum. Ældgamle bredkronede egetræer står frit i landskabet. På strandengen ligger kampesten spredt som spor fra istiden...

Skejten er et naturreservat på Lollands østkyst ved Guldborgsund. Det fredede engområde har overdrev og rørsumpe. Det ligger ved Fuglsang Herregård og Fuglsang Kunstmuseum. Ældgamle bredkronede egetræer står frit i landskabet. På strandengen ligger kampesten spredt som spor fra istiden. Flere danske kunstnere har malet Skejtens karakteristiske landskab. Den anerkendte modernist Olaf Rude (1886-1957) har bragt Skejtens natur ind i Folketingssalen på Christiansborg. Ny Carlsbergfondet skænkede to af hans malerier til Folketinget ved Rigsdagens 100-års jubilæum i 1949. Forarbejderne til malerierne tilhører i dag Fuglsang Kunstmuseum. ''Røde køer er udemokratiske'' Folketinget så kun forarbejderne til Olaf Rudes malerier i 1949. Det var enkle akvareller med nedtonede farver. Derfor var nogle folketingsmedlemmer utilfredse, da de monumentale oliemalerier stod færdige i 1954. Der var kommet mere knald på farverne, og motiverne havde fået større dynamik og flere detaljer. Kunstneren havde også tilføjet græssende køer på billederne. Det største problem var, at alle køerne på Rudes billeder i første omgang var røde. Jyske folketingsmedlemmer syntes, det var udemokratisk, fordi den rødbrune farve var karakteristisk for køerne i Østdanmark. Rude valgte derfor at male både sortbrogede og rødbrogede køer. Dermed kunne hele Danmark føle sig repræsenteret på billederne. Rudes malerier hænger i dag på bagvæggen i Folketingssalen.