Skastgaard


Skastgaard i Skast. Foto: Henrik J. Møller


Skastgaard i Skast. Foto: Henrik J. Møller

Intro

Skastgaard er en stor gård i Skast, der på mange måder er meget velbevaret.

Skastgaard var oprindelig en fæstegård på 13 tønder, 2 skæpper hartkorn under Schackenborg Gods. Selve gårdkomplekset blev i 1781 beskrevet som usædvanligt stort og solidt. Over den gamle gårds hoveddør fandtes følgende inskription: ”Af Haab til Gud er dette Huus 1606 bygget af Brødrene Hans og Knud Absen, og derefter beboet af Anders Andersen.” Fra 1680 fæstede Peder Beyer gården og han drev en omfattende handelsvirksomhed og eksporterede og importerede var til og fra Holland. Han fik mange børn og hans slægten blev derfor vidt udbredt i Vestslesvig. Alligevel uddøde slægten på Skastgaard i 1823, og en fjernere slægtning i familien, Ellen Marie Nicolajsen, arvede gården.

Den gamle fine gård blev ombygget flere gange i nyere tid. I 1854 blev avlsbygningerne forbedret og der opførtes en gennemkørselsport med svungen kvist. I 1878 blev det gamle stuehus gennemgribende ombygget og ved samme lejlighed blev den gamle inskription over hoveddøren fjernet. Ved indkørslen findes dog endnu en inskription på en kalksandstensstele. Her står: ”Gud give Landet Frugt og Fred i Modgang giv Taalmodighed og vis os Vey til Salighed.” I 1926 arvede en svigersøn, Anton Fritz Schifferer fra Hohenwarte, gården. Han solgte den til forpagter af Store Tønde, Hans Linnet i 1939.

Året efter solgte han gården til Tønder amts Jordfordelingskommission gården, der gennemførte en omfattende jordfordeling og udstykning på egnen. Skastgaards jordareal kom derved ned på 75 ha.

Gården kom derefter igen i privateje, og jordarealet blev udvidet til 145 ha. i 1992. 22 ha. blev udvundet ved opdyrkning af mosearealer i Skast Mose. Avlsbygningerne er blevet suppleret med nye bygninger i 1937 og 1982.

Forfatter: Henrik J. Møller

Litteratur:
J. P. Trap Danmark 5. udg. Tønder Amt, Bd. X,2
Danske gårde i tekst og billeder. Sønderjyllands amt bd. I A

Kulturaarvsstyrelsen - Skast landsby