Skanserne i Rødbyfjord


Nordre skanse set fra vest


Fra syd


Søkort med skanserne

Intro

Skanserne ved Lalandia blev anlagt 1644 i slutningen af 30 års krigen. Skanserne, der lå på hvert sit næs i Rødby Fjord med en afstand mellem sig på ca. 4-500 meter, har således kunne beskytte indsejlingen til den fjordarm der lå bagved.

Skibene har kunne ligge beskyttet af kanonerne på de to skanser.
Den 11. marts 1644 skrev Prins Christian, der opholdt sig i Nakskov, i et brev, om at hverve 600 mand for mindst 3 måneder til bl.a. skansebygning under Major Jørgen Maes. Ingeniøren som byggede dem var Magister Ivar Wandal, Kannik og Professor i Lunds Stift.

Det må havde være en slags krigshavn, en teori der ikke er bekræftet nogle steder. I bogen ”Rødby, Kongernes Færgeby gennem 750 år” er der en del der støtter denne teori. På gamle kort går der altid en vej ud til nordre skanse.

I 1627 fik Lensmanden ordre til at standse alle skibe og skuder, han kunne få fat på og sende dem til sydspidsen af Als, medbringende proviant til 14 dage, da de skulle overføre krigsfolkene derfra. Når soldaterne kom til Rødby skulle der skaffes nattelogi, indtil de kunne sendes videre – eller der kunne indrettes standkvarterer. Der opgives ikke noget antal på soldaterne, kun at der var mange.

Det må have været svært for Rødby, at skulle huse så mange soldater plus deres heste og udrustning. Det kunne byen da heller ikke, for den 2. marts 1628 fik Lensmand Christoffer Urne besked på, at han straks skulle skaffe den nødvendige mængde rent halm til skibene, så soldaterne havde noget at ligge på. Det har altså ikke været muligt at skaffe husly i land, derfor er skibene brugt som logi.

Den 5 marts 1628 foretog Admiral Henrik Vind et togt til Femern med en del af flåden, bestående af de 6 skibe Sælhunden, Den flyvende fisk, Mynden, Haren, Den marstrandske galej og Den blå ørn og han skulle medtage alle de skuder og krejerter med soldater, som lå i Rødby – og derefter begive sig til Femernsund.
Samtidig havde Tolderen fået besked på, at lade alle borgere i Rødby spænde deres egne heste for de 2 kanoner, som Kongen har ladet føre til Rødby med krudt og kugler og andet tilbehør, og uden forsømmelse straks om natten føre dem til Nakskov.

To dage efter fik Lensmanden ordre til, at det indskibede mandskab straks skulle sættes i land og marchere til Nakskov og der indskibes sammen med andre fra Albuen. De orlogsskibe, der lå i Rødby, skulle straks gå til Nakskov. På det tidspunkt har Rødby åbenbart fungeret som flådebase.

Kun den Nordre skanse er tilbage og er nu en del af Lalandias golfbane, den søndre blev brugt til digebygning i 1872.

Læs mere om Søndre skanse her