Skansen i Varde


Skansen. Mindesten med tekst: Her opkastede Wallensteins Soldater en Skandse 1627. Foto: Karen Riisager.


Skansen. Miindesten for byfoged Andreas Claus Wedel-Heinen. Foto: Karen Riisager.


Skansen. Mindestenen. Foto: Karen Riisager.


Skansen. Der gøres klar til årets forestilling på friluftsteateret. Foto: Karen Riisager.


Broen i Skansen. Foto: Johs. Brorsen.


Friluftsscenen ved Skansen i Arnbjerg i Varde. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.


Friluftsscenen ved Skansen i Arnbjerg i Varde. Foto: Varde Lokalhistoriske Arkiv.

Intro

Skansen i Varde blev bygget under svenskekrigene af Wallenstein????