Skansen - et voldsted fra middelalderen?


Voldstedet set fra kysten

Intro

Neden ved kysten ligger dette fine voldsted, som vi ikke ved ret meget om, men det er bestemt meget seværdigt og ligger smukt i landskabet.

Voldstedet ligger næsten helt nede på stranden og består af en ca. 11 x 26 meter stor firesidet banke, som er orienteret sydvest- nordøst. Ved bankens vestlige og sydlige hjørne findes bastionsagtige fremspring, ca. 6 m i diameter.På banken er der langs kanterne svage spor af kronvold. Banken omgives på tre af siderne af en ca. 3 m dyb og ca. 6 m bred voldgrav. Der findes ingen skriftlige kilder som kan belyse stedets historie og hvem der kan have bygget det. Men der findes efterretninger om fund af teglsten på banken, som stammer fra bygninger på stedet. Formentlig er voldstedet anlagt i middelalderen.