Skanse I

Intro

Her står i dag en sten, der angiver beliggenheden for den slesvigholstenske Skanse I, som var i brug under Treårskrigen.

Skanse 1 lå ved Vestre Ringvej cirka hvor den møder Venusvej. Under belejringen af Fredericia i 1849 var dette de slesvigholstenske troppers skanse I. Skansen var sekskantet, hvor den forreste del var jordvold, og den bagerste haldel bestod af palisaderække. Et par hundrede (2 - 300) mand havde udgangspunkt her. Stillingen tjente som fodfolksskanse såvel som batteri, da skansen havde to 84 pds. granatkanoner. Skydning med disse måtte dog indstilles under bombardementet d. 16. - 19. maj, da tændrørene, som skal brænde ind til kuglens krudt mens kuglen befinder sig i luften var for korte. Kuglerne eksploderede simpelthen for tidligt og så var det bedre at "spare på krudtet" frem for at blive ved. Skanse I blev erobret af danske tropper under slaget om Fredericia 6.juli 1849, og der blev ikke ydet betydelig modstand. Tropperne der tog skanse I og II var anført af Generalmajor Schleppegrell.