Skanse IV
Intro

Her står i dag en sten, der angiver beliggenheden for den slesvigholstenske Skanse IV, som var i brug under Treårskrigen.

Slesvigholstenernes skanse IV lå lidt sydøst for skanse III. Skansen havde til formål at yde dækning for Store Morterbatteri, som lå cirka 80 meter mod vest. Også skanse IVs oprindelige beliggenhed er i dag på jernbanens område, men en sten viser hvor stillingen var. Ligesom Skanse III var Skanse IV udformet som en halvmåne, igen med en lige palisadevæg. Foran både Store Morterbatteri og Skanse IV havde slesvig-holstenerne konstrueret en 7-800 meter lang løbegrav, som lå parallelt med den nuværende Indre Ringvej.

Under Udfaldet fra Frederica 6. juli 1948 kom en del af de danske styrker på afveje, og blev befalet i den forkerte retning. De Meza havde til opgave at føre tropper nord ud af byen, men da poternen der tjente som udfaldsvej var meget smal blev udgangen forsinket. 1. bataljon, anført af De Meza endte derfor mod nord, hvor de blev fanget alene, mens de efterfølgende bataljoner, jægerkorps, blev sendt nordvest. Her stødte de ind i løbegravene som gik umiddelbart parallelt med Indre Ringvej. Formålet med graven var at beskytte Skanse III, IV og Store Morterbatteri. Slesvig-Holstenerne havde posteret ca. 1000 mand her, mens de 5. danske kompagnier udgjorde 12-1300 mand. Efter at have kæmpet sig forbi løbegraven blev det til en kort, men umådelig blodig kamp ved Skanse IV. De danske tropper overvandt dog de ca. 200 slesvig-holstenske soldater.