Skanse II
Intro

Her står i dag en sten, der angiver beliggenheden for den slesvigholstenske Skanse II, som var i brug under Treårskrigen.

Denne slesvigholstenske skanse lå på Vejlevej cirka hvor den krydser Vestre Ringvej. Skanse I lå cirka 200 meter syd for denne skanse, og Skanse II blev lige som sin sydlige nabo erobret uden større modstand af danske tropper den 6.juli 1849. Denne skanse blev også taget under Generalmajor Schleppegrells anførsel. Også denne skanse fungerede som batteri med sine to 84 pds. granatkanoner. Ligesom ved Skanse I blev skydningen med disse også indstillet under bombardementet d. 16. - 19. maj. Endnu en lighed mellem de to skanser var at denne også var sekskantet, den forreste halvdel værende jordvold og den bagerste palisade.