Skanse III
Intro

Her står i dag en sten, der angiver beliggenheden for den slesvigholstenske Skanse III, som var i brug under Treårskrigen.

Skanse III var den ene af de to slesvigholstenske skanser ved Egumvej. Disse to Skanser ydede betragtelig modstand mod general de Mezas danske tropper under slaget om Fredericia 6.juli 1849. I dag markerer en sten på Egumvej, hvor skansen lå. Da skansen ligger på jernbanens område, er stenen forsynet med en afstandsangivelse og en pil der peger i retning af skanse IIIs beliggenhed. Skansens form mindede svagt om skanse I og II, men palisaderækken dannede ikke en tresidet væg. I stedet løb den direkte fra den tre-sidede jordvolds ene side til den anden. Skansen havde altså en halvmånelignende form.

Efter de danske tropper havde tager både Store Morterbatteri og Skanse IV måtte de passere en dyb kløft for at komme til Skanse III. Skansen blev hurtigt omringet, men det viste sig at forsvaret var meget dygtigt udført. Dertil fik de slesvig-holstenske tropper forstærkning fra Stoustrup bestående af 1000 mand og 8 feltkanoner. Dette betød at de danske tropper måtte trække sig tilbage under stor uorden. Slesvig-holstenerne forfulgte dem mod løbegraven foran Skanse IV og Store Morterbatteri, men her vendte heldet endnu engang. Generalmajor Schleppegrell og 5000 mand var nået frem til løbegraven fra den anden side. Feltbatteriet her bestod også af 8 kanoner, hvilket resulterede i at de to sider indledte en artillerikamp på tværs af kløften. Slesvig-holstenernes General Monin havde i mellemtiden beordret et tilbagetog, hvilket gjorde artilleribeskydningen forholdvis kort. Efter det kunne Schleppegrell, hans 5000 mand og de 5 jagerkorps som var blevet fejldirigeret fortsætte mod vest.