Skandsen Nakskov


Skandsen set forrest i billedet med Nakskovs havnefront i baggrunden

Intro

Område opkaldt efter en militær skanse som lå nord for Stensø.

Skandsen var en lille halvmåneformet skanse, som blev anlagt efter svenskernes erobring af Nakskov i 1659. Man må formode at skandsen på færgelandet er opkaldt efter de fæstningsanlæg der lå der.