Skanderup sogn Fattiggård.Intro

Fattiggården i forgrunden og Skanderup kirke i baggrunden

''I 1875 blev jorden til fattiggården købt af Nagbølgård. Jorden var beliggende tæt ved Skanderup kirke.'' '' '' ''Her blev der bygget en helt ny fattiggård med plads til ca. 34 fattiglemmer, som beboerne blev kaldt.'' '' '' ''De nærmere omstændigheder ved dette køb og byggeri er desværre ''''ikke til stede, da protokollerne fra dette tidsrum er forsvundet.'''''''''''''''''''' '' '' ''Ved folketællingen i 1880 er det Anne Dorthea og Frederik Peter'' ''Lauridsen, som var bestyrerpar på gården, og da var der 25 fattiglemmer i alderen fra 3 til 83 år.'' '' '' ''Efterhånden som årene gik blev der færre beboere og i 1911 var der ''''''''''''''''''''''''''''''''10 beboere på gården.'' '''''''''' '' På daværende tidspunkt er det enkefrue Fru ''''''''''Anne Schmidt som er bestyrer fattiggården. '' '' På gården var der i stuehuset en lang gang med værelser på begge sider, og i nogle af dem var var der jerngitre for vinduerne. '' ''Der var en stor stue, og der blev der holdt sognerådsmøder.'' ''Ligeledes kunne sognerådkasseren træffes der. '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' '' ''

''Publiceret''