Skanderup kirke.Intro

Skanderup kirke kan føres tilbage til 1280. Det nye kirkehus blev indviet i 2010.

Kirken var ifølge et brev viet S. Nikolaj (jfr. alterstager til et S. Nikolaj alter). Sognet nævnes første gang 1280, da Erik Nielsen skødede gods til biskoppen af Ribe som erstatning for nogle kirketiender han uretmæssigt havde oppebåret af bl. a. Skanderup Kirke. I kirkelisten i Ribe Oldemoder ved midten af 1300 tallet) er kirken sat til en afgift på 5 skilling sølv. En sognepræst i er nævnt fra og med 1397. Ifølge kong Valdemars Jordebog ejede kronen i 1200érne en del gods I sognet. Kirken var nu I nogle år på forskellige hænder. Gårdejer Niels Poulsen Buch, Nagbøl, købte den I 1773. Dennes enke ejede endnu kirken i 1804, men I 1809 var den overgået til sognets beboere. Ved klokkeskatten 1528 måtte kirken aflevere en klokke. De militære besættelser i 1600´ne berørte også Skanderup. Under kejserkrigen 1627-29 fjernede ryttere fra Kolding kirkeristene, brød ind i kirken og stjal messesærk, alterklæde og enjernpladen til dørlåsen. Under Thorstenssonsfejden 1643-45 brød fjenderne kirkegulvet op, slog vinduerne ud og stjal endnu engang kirkeristene. Ved kirkegårds-digets omsætning i 1830 blev der fundet 31 mønter, de fleste tyske, den yngste fra 1637. Kirken ligger i Kirkeby midt i sognet, godt en kilometer vest for landsbyen Skanderup. den rektangulære kirkegård er i 1918 udvidet i vest og nord. Et areal uden for østdiget er i 1979 taget i brug til begravelse og i 1987 er området nord for kirkegården som et parkagtigt anlæg. Et hvidkalket og teglhængt ligkapel i kirkegårdens vestre del er opført i 1922. En rødstens kontor og redskabs bygning er taget i brug i 1987. En tidligere heste stald på den anden side af vejen, bruges nu som redskabs hus. Præsteboligen fra 1924 på grunden øst for kirkegården er placeret midtvejs mellem kirken og det nu nedlagte missionshus, fra 1882.

Det nye kirkehus ved Skanderup kirke blev indviet d. 27. juni 2010. Det har en optimal placering meget tæt på kirken og med sine lyse og venlige rammer er det blevet samlingssted for mange forskellige aktiviteter af sognets liv.