Skanderup Valgmenigheds Kirke


Intro

Skanderup valgmenighedskirke blev oprettet ved en sammenslutning af 20 familier i Hjarup og ca. 100 familier i Skanderup sogn.

Skanderup valgmenighedskirke blev anerkendt som valgmenighed ved kgl. resolution af 15. april 1910. Oprindelig hed valgmenigheden Hjarup-Skanderup Valgmenighed, fra 1911 var Andst med. I dag er navnet Skanderup grundtvigske valgmenighed. Som den første præst i valgmenigheden blev ansat daværende præst i Sdr. Vilstrup P. Nørgaard. Han var valgmenighedens præst til 1917. Vi skal helt tilbage til 1835 for at finde rødderne til valgmenighedens dannelse. Peter Larsen Skræppenborg kom ved et mærkeligt tilfælde til Hjarupegnen. Hjarup var det første sogn på Koldingegnen der blev åndelig vakt. Det første gudelige møde blev holdt hos Axel Jessen på Østergaard, Hjarup mark. Blandt initiativtagerne var også Niels Thomsen fra Hjarup og Lars Hastrup på Riglandseg i Ødis. De blev påvirket af det grundtvigske. Andre fra den vækkelse De satte i gang, gik i en indre missionsk retning. Skanderup sogn var mere "død" rent vækkelsesmæssigt. Her skulle det få afgørende betydning at, præsten Carl Moe kom hertil fra Harboøre i 1885 (og blev til 1922). Han vandt mange for Indre Mission, men andre løste dog sognebånd til omegnens grundtvigsk-sindede præster. Den næste præst i Skanderup Valgmenighed Asger Bent Eskesen, kom som sognepræst fra Senge ved Skanderborg i 1918. derefter gik der 36 år med ham som præst til hans død i 1954. Det er i hans tid (1922) at han fik bygget sin egen kirke på det sted, hvor der i mange år havde ligget et mejeri og senere blev fabrik til fremstilling af casein. Med Eskesen vil det være passende at slutte, i det de følgende præster ialt 9 loyalt hver især har gjort et stort stykke arbejde for menigheden. Det hører dog med til historien, at siden kampårene og til i dag har meget forandret sig. De skarpe kanter er væk og i dag er der et meget fint samarbejde med omegnens præster.