Skanderup Mejeri Lunderskov


Skanderup Mejeri i Lunderskov fra Luften


Skanderup Mejeri som ruin


Skanderup mejeri til Jubilæum 1938


Skanderup Mejeri Lastbil pyntet til Jubilæun 1938

Intro

Skanderup nye Mejeri frederiksberggade 15 Lunderskov

Skanderup Mejeri lå på Frederiksberggade 15 til 19. Lunderskovs position som det transportmæssige centrum i et landsogn kan demonstreres med, at der her blev placeret to andelsmejerier , som igen var et udtryk for religionens og missionens rolle i pastor Moes tid i sognet. Skanderup mejeri var et mejeri, hvor der blev arbejdet om søndagen. Nogle andelshavere ville have, at mejeriet skulle være søndags- hvilende. Det kunne man ikke blive enige om, så disse andelshavere brød ud af sammenslutningen. I 1895 blev der bygget et nyt mejeri,som kom til at hedde Lunderskov mejeri,som var beliggende på hjørnet af Møllegade og Jernbanegade. Her blev der ikke arbejdet om søndagen. Det blev i folkemunde kaldt "De helliges mejeri" Skanderup mejeri blev flyttet til Lunderskov i 1912 og var beliggende i Frederiksberggade.Begge mejerier lå tæt ved jernbanen, så der var gode transportmuligheder med toget. Sidenhen da mejeriet lukkede blev det købt af C.Steppat og blev brugt til modning af bananer, og senere igen blev der i bygningerne støbt plastichaveslanger. Begge mejerier er revet ned, og i dag er der andelsboliger på begge grunde.

''Publiceret''