Skanderborg Slotskirke


Skanderborg Slotskirke


Skanderborg Slotskirke

Intro

Skanderborg Slotskirke er den sidste rest af det slot, som blev opført i 1500-tallet – bl.a. af materialer fra det nedbrudte Øm Kloster. Tidligere lå her på slotsholmen en kongelig borg fra omkring år 1200.

Det var på den gamle SkanderBORG, at dronning Dagmars dreng ifølge folkevisen hentede valdemar sejr til dronningens dødsleje i Ribe. Og det var her, Niels Ebbesen faldt i et stort slag i 1340. Det var Kong Frederik d. 2. , der ombyggede den gamle middelalderborg på Slotsholmen til en moderne fæstning. På grund af rigets økonomiske problemer valgte kongen at tage ophold i Skanderborg. Slottet fungerede som bolig for kongefamilien i adskillige år og det var her kronprinsen – den senere kong Chr. d. 4. - lærte såvel sømandsskab som ridekunst. Den nuværende kirke består af et langhus med et rundt tårn med kegleformet, kobbertækket spir. Tårnet var oprindeligt et af slottets flankeringstårne. Kig endelig også inden for i kirken, hvor I kan de meget af det fine, oprindelige inventar fra højrennæsancen – og samtidig nyde det stærke, nutidige alterbillede, som er skabt af kunstneren Jens Nielsen. Gå også en tur på kirkegården, hvor mange berømte bysbørn ligger begravet.


http://www.storyturen.dk/media/27549/Scanderborg07Slotskirken.mp3