Skalkendrup


Bystævnet i Skalkendrup. Billedet tilhører Erling Lykke


Landsbyen Skalkendrup på Fyn. Købmandsbutik. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Aalborg Luftfoto.


Landsbyen Skalkendrup på Fyn. Præstegården. Kilde: Det Kongelige Biblioteks site Danmark set fra luften. Foto: Sylvest Jensen.

Intro

Skalkendrup er nævnt første gang 1390 i formen Scalketorp. Forleddet er mandsnavnet Kalki. Efterleddet er ’-torp’, der betyder udflytterbebyggelse.