Skagen Vippefyr


Skagen Vippefyr


Skagen Vippefyr


Skagen Vippefyr


Skagen Vippefyr

Intro

Skagen fik Danmarks første fyr i 1561 – en primitiv udgave af det senere vippefyr, der blev opstillet i 1627, og som i dag står som en rekonstruktion opstillet i 1958. Fyret tændes hvert år til Sankt Hans, og er en stor attraktion.

Vippefyret er en forholdsvis simpel konstruktion, hvor en jernkurv med brændende materiale hejses op. I begyndelsen brugt man træ som brændsel, men det var ineffektivt og besværligt at skaffe de store mængder træ. Senere eksperimenterede man med lygter, hvori der brændte tran eller talg, inden man i 1627 fik lavet en konstruktion med en jernkurv, som kunne indeholde glødende kul.
Fyret var en stor hjælp for søfarten, og skulle forhindre de mange skibsforlis på Grenen og det farlige rev ud for Skagen. Fyret, der ledte skibene uden om revet fik stor ros af datidens sømænd, og har forhindret mange forlis.


Det var Kong Frederik II som den 8. juni 1560 tog beslutning om opstillingen af fyr på Skagen, Anholt og Kullen, hvilket var startskuddet til det danske fyrvæsen og samtidigt placerede Danmark som foregangsland i beskyttelsen af den internationale søfart. Kongen havde dog også økonomiske interesser i reformen, idet han efterfølgende kunne opkræve fyrpenge af de forbipasserende skibe.