Skafttungespids fra Brommekulturen
Intro

Skafttungespidsen fra Hviding er den ældste genstand i Sydvestjyske Museers samling. Den er dermed det allerældste fysiske spor efter områdets mennesker. Deres måde at leve på er blevet kaldt Brommekulturen.

Skafttungespidsen fra Hviding er den ældste genstand i Sydvestjyske Museers samling. Den er dermed det allerældste fysiske spor efter vores områdes mennesker. Deres måde at leve på er blevet kaldt Brommekulturen. Den lille spids af flint er ca. 13.000 år gammel og fra den seneste istids såkaldte Allerødtid, hvor temperaturen steg. På dette tidspunkt så verden helt anderledes ud end i dag, og det vi i dag kender som Sydvestjylland var landfast med bl.a. England. Vores egn så også meget anderledes ud end nu. Der var tundra med lange frostperioder, kold jord og næsten ingen planter. Brommekulturens mennesker vandrede rundt på tundraen og i den begyndende skov af birk og fyr for at jage rensdyr og elsdyr. Brommekulturens tundrajægere levede i den sidste del af den sidste istid, hvor isen trak sig bort.Der skulle gå årtusinder før verden fik den form, vi kender i dag. Mellem 11.000 og 8.000 år siden begyndte de enorme istidsgletsjere at smelte, trykket på det nordlige Skandinavien lettede og smeltevandet fik vandstanden til at stige i havene, så det store landområde svandt ind.