Skørringe kirke


Skørringe kirkegård


Skørringe kirkegård


Skørringe kirkegård


Skørringe kirke er en bindingsværkskirke.


I 1700-tallet er tårnet formtlig kommet til.


Skørringe kirke


Skørringe kirke


Hvis man krøb gennem træet ville man blive gravid, et gammelt sagn.


Kapellet og kirkegården


Prædikestoeln, med blå himmel


Prædikestol, døbefont, alter.


Kirken indvendig er hvid, blå og guld.


Thorvaldsens altertavle


Døbefadet


Døbefonten


Nummertavle

Intro

Kirke med romansk kor og skib. I 1700-tallet er kirken forlænget mod vest med egebindingsværk og en tagrytter med pyramidespir. Kirken er opført i munkesten, men er hvidkalket. Bindingsværket i forlængelsen er ikke malet over.

Gravminderne i denne database er udpeget af Museum Lolland-Falster i samarbejde med kirkens menighedsråd. Efterfølgende er de godkendt af områdets provst på et ekstraordinært provstesyn. Gravminderegistreringen er foretaget på baggrund af: ”Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde” af 22. maj 1986. [http://www.gravminderegistrering.dk/minder_oversigt.asp?ID=Sk%F8rringe%20kirkeg%E5rd%20764 Registrerede gravminder på Skørringe kirkegård]

''Alterbordet'' består af et træpanel. ''Altertavle'', et gipsrelief af Thorvaldsen: Peter helbreder den lamme, i en profileret træramme og indsat i korets østvæg. Rammen omgives af fire små runde gipsrelieffer af evangelisterne og deres tegn. ''Døbefont'', romansk, af granit. Kummen er smykket med en arkadefrise, hvis buefelter udfyldes af et kors, liljer og en gående løve. En kraftig tovstav danner overgang til det cylindriske skaft, på hvis sider der sidder to menneskehoveder. ''Dåbsfad'' af sydtysk arbejde, o.1575. I bunden ses syndefaldet omgivet af en minuskelbort. ''Prædikesto''l i empire o.1800. Stolens fem fag har slanke, riflede fyldninger. På hjørnerne står glatte, vinkelbøjede polastre med volutkapitæler. En ottekantet himmel med karbisformet, riflet baldakin kronet af en pinjekogle og en stor roset på undersiden.

''Afpubliceret'' mvh Sanne

''Sendt til publicering'' Skørringe kirke ude og inde.. mvh Sanne

''Publiceret''