Skørping Station


vandtårn. Skørping Station med vandtårn


Liggehal. Liggehallen ved Skørping tuberkulosesanatorium er åben og sydvendt med adgang til frisk luft og lys


skilt. Skørping Station med vandtårnet i baggrunden


Skørping tuberkulosesanatorium. Skørping tuberkulosesanatorium anvendes i 2009 til privathospital

Intro

Som et led i udvidelsen af det danske jernbanenet blev der i 1860’erne etableret forbindelse fra Randers til Aalborg. På det tidspunkt måtte damplokomotiverne regelmæssigt have adgang til kul og vand, og da der var langt mellem Himmerlands huse, var det nødvendigt at etablere en mellemstation...

Som et led i udvidelsen af det danske jernbanenet blev der i 1860’erne etableret forbindelse fra Randers til Aalborg. På det tidspunkt måtte damplokomotiverne regelmæssigt have adgang til kul og vand, og da der var langt mellem Himmerlands huse, var det nødvendigt at etablere en mellemstation. Inde mellem Rold Skovs træer og moseområder, hvor terrænet var så jævnt, at lokomotivet kunne komme i fart igen efter et stop, blev Skørping Station derfor bygget. Stationen blev indviet i 1869, og der opstod hurtigt en driftig stationsby omkring stationen. ''Liggesal for lungerne'' I 1860’erne blev Rold Skov tillagt militærstrategisk betydning, og Skørping Station blev derfor en vigtig forsyningslinie. Men der var også andre fordele ved placeringen inde midt i skoven. For her var luften frisk og god for lungesvage mennesker. I 1906 indviede Nationalforeningen for Tuberkulosens Bekæmpelse derfor et sanatorium vest for jernbanestationen. Her sov patienterne i en hovedbygning om natten, og om dagen fik de frisk luft og lys på liggestole i en ’liggehal’, det vil sige en træveranda, der var åben mod syd. Skørping Sanatorium fungerede som tuberkulosesanatorium til midten af 1950’erne. På det tidspunkt var sygdommen stort set udryddet i Danmark, men efter anden verdenskrig udbrød en epidemi på Grønland, og patienterne herfra kom til Skørping for behandling.