Skærvad


Skærvads hovedbygning efter den omfattende og uautoriserede ombygning fra 2007.


På dette postkort fra 1908 ser vi Skærvads hovedbygning som den så ud før ombygningen i 2007. Denne hovedbygning blev opført i 1775.


Skærvad (Schiervad) ca. 1600, som den fremstår på gobeliner i riddersalen på Gammel Estrup.

Intro

Skærvad voldsted står som en firkantet bakke, der har været omgivet af udenomliggende grav og vold. På selve anlægget står idag den herregård, som blev opført i 1763.

''Historien om Skærvad'' Herregården Skærvad kan føres tilbage til 1385, hvor hr. Ture Knudsen og Vilhelm Svave afstod gården til dronning Margrethe I (1353-1412), som allerede året efter videregav den til Jens Andersen af adelsslægten Brock. Historien igennem har Skærvad været knyttet til og i en vis grad underlagt det nærliggende Sostrup. I 1613 blev Skærvad – sammen med Sostrup – solgt til rigsmarsk Jørgen Skeel, der gennem sine egnes besiddelser og sit ægteskab med Jytte Brock, fik sammenbragt et af landets største godskomplekser. Det er derfor ikke uden grund at deres søn Christen Skeel fik tilnavnet ”den rige”. Christens barnebarn, som også hed Christen Skeel, oprettede i 1725 grevskabet Scheel af hovedgårdene Sostrup, Skærvad, Ørbækgaard og Skjern med Sostrup som hovedsæde. Det lykkedes dog en efterkommer, greve Jørgen Scheel, at sætte sig i så dyb gæld at grevskabet måtte opløses i 1807. I 1823 overtog staten så både Skærvad og Sostrup. Jacob von Benzon købte i 1829 Sostrup og Skærvad, hvoraf han oprettede stamhuset Benzon, men dette måtte allerede ophæves i 1840, hvorefter Skærvad blev solgt fra. Herefter fulgte en tid hvor en stor del af herregården udparcelleret og jorderne frasolgt. ''Markante ejere'' 1385: Ture Knudsen 1613-1631: Jørgen Skeel 1725-1807: Grevskabet Scheel 1829-1840: Jacob von Benzon Læs mere om Skærvad på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/skaervad danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Hovedbygningen på Skærvad var opført i hvidkalket bindingsværk med sortmalet tømmer. Bygningen bestod af en enkelt fløj, som blev delt på midten af en gennemgående gavlkvist. Ydermere havde bygningen kamtakkede gavle, som formentligt er tilføjet i 1800-tallet. I 2007 blev Skærvads historiske herregård blev udsat for en omfattende restaurering, der endte med at Kulturarvsstyrelsen meldte ejerne til politiet. ''Omgivelser'' Herregården Skærvad danner i sin nuværende form et trelænget anlæg. Den østlige bindingsværkslade var oprindeligt opført af Jørgen Scheel, men blæste omkuld i 1822 og blev herefter genopført. Den sydlige længe er en driftsbygning af nyere dato, som er opført i palæstil med mansardtag og gennemgående portåbning. Den lange have skråner ned mod Skærvad Å, hvor banken fra det middelalderlige voldsted stadig findes omgivet af en vandfyldt voldgrav. ''Bygninger og gods'' 1725: Grevskabet Scheel oprettet Ca. 1775: Oprindelig hovedbygning samt lade opført 1823: Grevskabet Scheel opløst 1829-1840: Stamhuset Benzon oprettet og opløst 2007-2009: Gennemgående ombygning af hovedbygningen

''Fakta'' Adresse: Skærvad Allé 10, Mastrup, 8500 Grenaa Kommune: Norddjurs Tidligere: Randers Amt, Djurs Nørre Herred, Ginnerup Sogn Ejer: Euro Steel 1988 Aps. (2017) Funktion: Agerbrug, skovdrift og jagtudlejning (2017) Størrelse: Ager 42 ha, eng 3 ha, skov 97 ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Bygningerne er ikke fredet (2017)

''English'' Throughout history the manor Skærvad has been closely linked to the nearby manor Sostrup. From the 16th century to 1840 it was a secondary estate farm under Sostrup, and formed part of the estates of the counts of Scheel, and the entailed estate of Benzon. The historic main building from 1775 was rebuilt 2007-2009.