Skærup kirke


Skærup kirke, 1966 Fotograf: Allan Simonsen


Altertavle fra Skærup kirke. Fotograf: Hans Albjerg. ©Vejle Stadsarkiv


Skærup kirke

Intro

Ensomt, men meget smukt i landskabet, ligger Skærup kirke. Kirkens nuværende udseende skyldes en noget hårdhændet restaurering i 1883, så den i dag er yderst stilistisk. Skærup kirke består i sin kerne af et romansk kor og skib. Kirken er formentlig opført omkring år 1200.

Ensomt, men meget smukt i landskabet, ligger Skærup kirke. Kirkens nuværende udseende skyldes en noget hårdhændet restaurering i 1883, så den i dag er yderst stilistisk. Skærup kirke består i sin kerne af et romansk kor og skib, hvis materiale formentlig var tilhuggede granitkvadre der derpå blev genanvendt ved restaureringen i slutningen af 1800-tallet af bygningsinspektør L. A. Winstrup, hvor kirken blev nybygget fra grunden efter det oprindelige mønster. Korgavlen stammer helt herfra, mens tårnet, der i sin kerne er sengotisk, blev næsten helt skalmuret med små sten.

Alterbordet af gule mursten er bygget i 1934, dog med en granitplade fra det middelalderlige alterbord, hvor en meget smuk gotisk altertavle fra omkring år 1500-1515 står. Døbefonten er den oprindelige romanske døbefont med en arkadefrise omkring kummen.

Omkring år 1600 lod Hans Munck og Margrethe Grønsdatter prædikestolen med tilhørende himmel skære til kirken.

Som noget lidt usædvanligt findes der i tårnrummet fire gravtræer fra 1579, 1612, 1676 og 1681 – alle over medlemmer af Hansen-slægten der efter overleveringen nedstammede fra en frillesøn af kong Hans og gennem 300 år boede på en gård i sognet. Kuriøst nok hed alle overhoveder af slægten Hans Hansen.

Henvisning:

De danske kirker, bd. 16. Sydøstjylland. (red.) Erik Horskjær. Kbh. 1969.

www.vejle.provsti.dk