Skærup


Vinterstemning i Skærup, 1967. Fotograf: Allan Simonsen


Parti fra Skærup omkring 1900, hvor børnene leger ved gadekæret.

Intro

Skærup nævnes første gang i 1325, hvor landsbyen bliver kaldt ”Skyepthorp”. Navnet betyder ”Skiappas udflytterbebyggelse”. Skærup var i 1688 en halvstor landsby med 16 gårde og 4 huse med lidt jordtilliggende. I 2008 boede der 514 personer i byen.