Skærsø


Skærsøs hovedbygning blev opført i 1853, mens den tidligste kendte bygning var Mogens Gøyes stenhus opført i 1500-tallet. Mogens Gøye blev en af Danmarkshistoriens største godsejere gennem store godskøb og ved ægteskab med Mette Bydelsbak.

Intro

Skærsø er en herregård på Djursland som kendes fra midten af 1300-tallet. Slægten Gøye ejede længe herregården og Mogens Gøye var en af landets største og mest velstående godsejere. Skærsø var mellem 1722 og 1806 en del af stamhuset Benzon.

''Historien om Skærsø'' Skærsø kendes fra 1343, og i 1400-tallet blev herregården en del af et større godskompleks samlet af Otte Nielsen og Erik Ottesen Rosenkrantz. Erik Ottesen Rosenkranz’ datter giftede sig med Eskild Gøye, og efter ham overtog sønnen Mogens Gøye i starten af 1500-tallet herregården. Han blev en af de største godsejere i Danmarkshistorien. Slægtens Gøye mistede Skærsø, da Falk Falksen Gøye i 1623 måtte lade herregården overgå til sine mange kreditorer. I 1679 blev Hans Madsen Benzon ejer af Skørsø. Han blev adlet samme år og i 1722 oprettede sønnen Christian Benzon Skærsø som stamhus, hvorefter herregården skulle gå udelt i arv til nærmeste arving. I 1806 ophævede Jacob Ludvig Fischer-Benzon stamhuset og frasolgte derefter fæstegårdene og udparcellerede hovedgårdsjorden. I 1812 solgte han Skærsø til et konsortium, der dog efter statsbankerotten i 1813 gik fallit. Staten måtte overtage herregården i 1823. I 1825 købte Laurids Ulrik la Cour Skærsø af staten. Han var en driftig landmand, og var i 1830’erne medlem af Stænderforsamlingen og i 1850’erne medlem af Folketinget. Skærsø var ejet af familien indtil 1933. ''Markante ejere'' 1506-1544: Mogens Gøye 1554-1594: Falk Falksen Gøye 1679-1704: Hans Madsen Benzon 1825-1871: Laurids Ulrik la Cour Læs mere om Skærsø på [http://danskeherregaarde.dk/nutid/skaersoe danskeherregaarde.dk]

''Hovedbygning'' Skærsøs første kendte hovedbygning var et stenhus, som Mogens Gøye opførte i 1500-tallet. Den nuværende hovedbygning er opført i 1853 og er et trefløjet anlæg, hvor hovedfløjen har en gennemgående gavlkvist. De to korte sidefløje vender sig mod avlsbygningerne, mens der oprindeligt også var to tilsvarende vinkelfløje mod havesiden. De blev revet ned i 1941. ''Omgivelser'' Falk Falksen Gøye opførte i 1500-tallet en stor lade, som blev nedrevet efter statsbankerotten i 1813 for at skaffe penge. I midten af 1800-tallet opførte Laurids Ulrik la Cour en ny lade. De nuværende avlsbygninger er opført i 1890’erne og er senere blevet udbygget. ''Bygninger og gods'' 1500-t.: Stenhus opført 1853: Nuværende hovedbygning opført 1890’erne: Nuværende avlsbygninger opført

''Fakta'' Adresse: Skærsø Skovvej 1, 8400 Ebeltoft Kommune: Syddjurs Kommune Tidligere: Randers amt, Mols herred, Dråby sogn Ejer: Jørn Thorbjørn Christensen (2017) Funktion: Landbrug, skovdrift (2017) Størrelse: Ager 50ha, eng 80ha, skov 40ha, mose 7ha, park/have 3ha, sø 7ha (2017) Offentlig adgang: Ingen oplysninger Fredning: Ikke fredet. Hovedbygning har bevaringsværdi 3 (2017)

''English'' Skærsø is a manor located in Djursland and dates back to the 14th century. For long the influential noble family of Gøye owned Skærsø. Mogens Gøye rose to become one of Denmarks most prominent and wealthiest noblemen in the 16th century. From 1722 Skærsø was part of the entailed estate of Benzon but the estate was abolished in 1806 and sold off on an auction. The main building was erected by Laurids Ulrik la Cour in 1853. He had bought the manor in 1823 and the family of la Cour owned the manor until 1933.

''Publiceret''