Skærbækværket
Intro

Navnet Skærbæk kendes fra 1436. Mennesker har altid udnyttet havets ressourcer, og det er området omkring Skærbæk et godt eksempel på. Skærbæk har udviklet sig fra fiskerleje til fiskerihavn og elværk. Den fysiske beliggenhed ved kysten været afgørende for bygningernes placering og udformning.

De gode besejlingsforhold ved Skærbæk, hvor vanddybden gør det muligt for selv store fartøjer at sejle tæt på kysten havde også stor betydning, da man besluttede at anlægge et elværk på stedet. Skærbækværket blev opført i perioden 1946-1950, og fik sin egen havn.