Skærbæk Mølle


Skærbæk Mølle mellem lyngbakkerne. 2004. Fotograf: Charlotte Lindhardt. Ribe Amt


Rester af vandmøllen bag møllehuset. 2004. Fotograf: Charlotte Lindhardt. Ribe Amt


Bag møllen ligger møllesøen, som ved hjælp af kilder omkring søen kan fyldes op på en dag. 2004. Fotograf: Charlotte Lindhardt. Ribe Amt

Intro

Skærbæk Mølle nævnes første gang i 1573, hvor den blev ejet af kongen. Møllen brændte og blev genopbygget i 1762. I dag har Skærbæk Mølle Golfklub til huse, hvor den gamle vandmølle tidligere betjente hedens bønder.

Fra krongods til selveje

Skærbæk Mølle nævnes første gang i 1573, da den som krongods hørte under den ene af to gårde i Vallund. Krongods var kronens og dermed kongens ejendom. I 1583 blev gårdene i Vallund og vandmøllen solgt til Mads Nielsen Skade fra den nærliggende Østergård. Møllen var dermed ikke selveje, og først havde kronen, siden Østergårds ejere bortfæstet den. I 1600-tallet gik det skidt for Skærbæk Mølle. Pest og krig hærgede landet, og i 1683 blev møllen beskrevet som faldefærdig.
I 1711 købte Christen Lauridsen Krarup møllen på auktion. Skærbæk Mølle var nu fri og blev ikke siden bortfæstet. Der var to møller i Ølgod Sogn, hvor Skærbæk Mølle betjente to tredjedele og Lindbjerg Mølle en tredjedel af sognets indbyggere. Skærbæk Mølle brændte ned i 1762, men blev hurtigt genopført.

Fremgang og afvikling

Skærbæk Mølle hørte ikke til de største. I 1743 var der foruden mølleren og hans familie en pige. I 1800-tallet gik mølleriet frem, og i 1827 forpagtede to initiativrige unge mennesker Skærbæk Mølle. Efterkommerne af Oluf Jørgensen og Anna Sofie Weis kom til at bo på møllen i fire generationer, frem til 1984. Anna Sofie plantede træer og anlagde en have omkring møllen, og det gik godt for mølleriet. I 1834 var der foruden mølleren selv både en møllersvend og en karl samt en tjenestepige. I 1840 var der to møllersvende, og møllerbørnene var store nok til at hjælpe til.
I 1861 blev møllen overtaget af svigersønnen, Niels Christian Madsen. Det gik godt, og vest for vandmøllen opførte han en stubmølle, som blev drevet ved vindkraft. Stubmøllen blev senere solgt igen. Han forbedrede også slusedæmningen, så der kunne opdæmmes mere vand i møllesøen. Fjerde generation solgte Skærbæk Mølle i 1984, men da var mølleriet for længst ophørt. I dag er området ved Skærbæk Mølle indrettet til golfklub.