Skærbæk Banegård


Skærbæk banegård. Foto: Henrik J. Møller

Intro

I 1887 åbnede den nye Jernbane mellem Ribe og Tønder. Det medførte meget udvikling og nybyggeri. Der kom en banegård i preussisk stil i Skærbæk.

I 1887 åbnede den nye Jernbane mellem Ribe og Tønder. Det medførte meget udvikling og nybyggeri. Der kom en banegård i preussisk stil i Skærbæk. Banen betød store fremskridt. Der kom nu foruden passagertog mindst to godstog i døgnet. Kreaturer, heste, grise, kartofler, roer, hø, mergel, kunstgødning og brændsel blev nu fragtet med banen. På Skærbæk banegård var der to spor, hvor togene kunne krydse hinanden. Banegården fungerede samtidig også som postkontor.

Indtil 1980 lå den gamle amtsbanegård lige overfor Skærbæk Banegård. Den blev på det tidspunkt nedrevet.

Litteratur:
Niels L. Petersen: Dagligliv i Rejsby og Brøns sogne. Fra Skærbækegnens Fortid nr. 14, 2000