Skålstenen

Intro

På Filadelfias område findes en arkæologisk sjældenhed, den såkaldte skålsten. Den ligger nu ved Koloniens Museum. Stefan Kramer - Lokalarkivet Dianalund.

På Filadelfias område findes en arkæologisk sjældenhed, den såkaldte skålsten. Den ligger nu ved Koloniens Museum, men lå engang nord for kirken. Den er ca 1,1o meter lang og ca o,5o meter bred og indeholder 7 skålformede fordybninger, der hver er omkring 1o cm i diameter og 8 cm dybe. Stenen var ukendt for Nationalmuseet indtil 12.7. 1967, hvor den senere rigsantikvar, Olaf Olsen, ifølge eget udsagn tilfældigt mødte Koloniens gartner, Erik Nielsen, der fortalte ham om skålstenen. Den 28.8. fik Olaf Olsen tid til at underrette Nationalmuseets 1. afdeling, og allerede 2.9. var Thorkild Ramskou herude for at måle den op. Stenen var oprindelig fredet, men denne fredning er nu sløjfet, da man ikke kender dens oprindelige placering. Vi kender få andre skålsten spredt ud over Europa. De er lavet på overgangen mellem ældre og yngre stenalder, altså for ca 6ooo år siden. Hvorfor de er lavet, ved vi ikke. Men det har været meget vigtigt, at lave dem: 7 otte centimeter dybe huller laves ikke fordi man keder sig en lørdag eftermiddag. Det har taget tid og må have haft et formål. Man gætter på noget kultisk. Der har nok ikke boet mennesker i oldtiden i Tersløse sogn undtagen i Atterup og måske mod nord i den nuværende Tersløse Bøgeskov. Tersløse sogn har mest været dækket af en mørk urskov, med sumpe, moser og søer. Ved en af disse søer har der ligget en helligdom, hvor skålstenen måske har været alter. Helligdommen er senere i oldtiden forladt, sunket sammen, og skålstenen på et vist tidspunkt havnet i søen. Denne er senere blevet til mose, og mange, mange år senere blev Filadelfia skabt. I 1911 gravede man ud til det, der nu er Koloniens kirke. Her fandt man den gamle helligsten og efter forskellige placeringer, ligger den nu ved museet. Stefan Kramer - Lokalarkivet Dianalund