Sjolte Hovedskole 1804/1817-1960


Sjolte Hovedskole


Tegning over Sjolte Skole

Intro

Skolen stod klar i 1817, men der har, ifølge brandforsikringer for sognets skoler, været en skole i Sjolte By fra 1804. Den skulle være oprettet af gårdmand Jens Olsen, Sjolte, på gården "Lisbethsminde". Skolen nedlægges i 1960 i forbindelse med den nye Korskildeskole i Brøderup.

Da den nye skole stod klar i 1817 blev den takseret for 1220 Rbd. I 1854 brændte skolen og en ny og større skole blev opført. Den blev i 1855 takseret for 3200 Rbd. ''Skolens lærere'' Skolens første lærer hed Suhr, og han skulle undervise elever fra Tappernøje, Nr. Smidstrup, Bredeshave, Engelholm og Gl. Tappernøje.

Den 27. januar 1936 indgik Everdrup og Snesere Sogneråd en kontrakt, hvorved Snesere Sogneråd forpligtede sig på at modtage skolesøgende børn fra Everdrup Kommune, hvis forældre boede ved Bækkeskov Strand og i Bækkeskov Strædet. Prisen blev sat til 40,- kr. pr. barn årligt. Børnene fra Everdrup fik derved ret til at gå i Sjolte Hoved- og forskole og nyde de samme rettigheder, som børn fra Snesere Kommune. Kontrakten var opsigelig fra begge sogneråds side med et halvt års varsel. Den trådte i kraft den 1. april 1936 og blev underskrevet af begge sogneråd.

''Publiceret''